top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Pla Estratègic 2023-26 de VINCLE: Reptes i oportunitats en clau de futurVINCLE ha estat elaborant durant aquest any el Pla Estratègic de l’entitat per al període 2023-2026. Aquest document, que estableix les línies de treball i els objectius operatius de la nostra associació pel futur més immediat, es va tancar en reunió de l’equip de Direcció el passat 23 de novembre.


Aquesta presentació, adreçada a aprofundir en els continguts del document amb les persones que desenvolupen càrrecs de direcció i coordinació, va servir per cohesionar l’equip entorn al full de ruta marcat, compartint objectius i debatent diferents fórmules per a fer-los possibles.L’estudi analitza el context de l’entitat, mitjançant una diagnosi dels recursos, necessitats i oportunitats d’acció social de VINCLE, atenent per una banda als indicadors socioeconòmics estructurals de la nostra àrea d’intervenció i per l’altra, al conjunt de característiques particulars de la nostra associació.


El Pla Estratègic, un cop sigui aprovat per la Junta Directiva, es farà extensiu a totes les treballadores de VINCLE, amb l’objectiu de fer-ne partícips a totes les persones que formen part de l’entitat.


Durant la trobada, el president de VINCLE, en Francesc X. Rodríguez, ens explicava que “el procés de canvi ja ha finalitzat”. Aquest canvi al qual es referia, no és sinó el procés de reestructuració que la nostra entitat ha implementat durant els darrers anys, i que ha introduït recentment modificacions en l’estructura i l’organigrama de l’entitat, alhora que ens ha dotat de nous instruments i eines de gestió i anàlisi.Aquest procés d’evolució, amb el propòsit clar de millora en la prestació dels nostres programes i serveis i, sobretot, d’oferir una atenció i acompanyament de qualitat a les persones que atenem, inicia una nova etapa. El Pla Estratègic suposa doncs, reptes i oportunitats en clau de futur per a la nostra entitat. Un camí que presenta propostes adaptades al context actual, sense perdre mai de vista els valors de respecte, igualtat, justícia social, democràcia, participació, transparència, innovació, qualitat i l’excel·lència que han caracteritzat a VINCLE des dels seus inicis.

Comments


Ancla 1
bottom of page