top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Sumar esforços per seguir enfortint l'entitatA VINCLE, comencem l'any amb l'inici del Pla Estratègic 2023-2026. L'aplicació d'aquest pla, elaborat al llarg de l'any passat, suposa un esforç afegit de planificació i seguiment de les accions previstes en el programa anual, però es l'eina que permet a l'entitat orientar rigorosament l'activitat diària en funció dels objectius i finalitats preteses.


De forma complementària, estem treballant sobre els recursos, la viabilitat dels projectes i la imatge externa que hem d'oferir. Sobre quina ha de ser la nostra ubicació en el marc del tercer sector social, i quins instruments necessitem per respondre als contextos actuals de les entitats sense afany de lucre i de serveis a les persones. És per això que el nostre equip directiu està acabant de perfilar un estudi de posicionament, concretant els canvis i millores necessàries per a una millor adaptació al creixement i projecció de VINCLE.


Volem enfortir l'entitat incorporant, com a sòcies, a noves persones que coneixen i han participat, d'una manera o altra, en la trajectòria de VINCLE. Es tracta d'anar construint una base social que doni suport als projectes i serveis d'atenció a les persones que duem a terme. Preveiem, en els pròxims mesos, aquesta incorporació de sòcies a les que hem convidat o que s'han ofert per participar en el grup de l'Associació.


En aquest butlletí podreu llegir l'entrevista a la Judith Cobacho, que va ser una de les primeres persones que es va incorporar al trajecte de VINCLE i que va participar en el grup fundador de l'Associació. A través del seu testimoni es pot veure de manera entenedora el que ha estat i el que projecta la nostra entitat.


Aquest mes de maig tindrem eleccions municipals al nostre país i, amb l'objectiu de contribuir-hi positivament, des de la Taula del Tercer Sector Social s'ha publicat el document "El repte de la reconstrucció social – Resposta des dels municipis". S'ha elaborat a partir dels grups de treball creats al respecte. VINCLE participem en la Taula a través de la federació ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) i ens sembla primordial incidir sobre l'accés als drets bàsics i lluitar contra la pobresa i l'exclusió, dur a terme polítiques d'inclusió i no discriminació, i incidir sobre el dret a l'habitatge, el treball digne i la garantia d'ingressos mínims. És necessari l'enfortiment dels serveis socials bàsics per millorar l'atenció a les persones i els seus drets socials.Francesc X. Rodríguez Burch

President

Ancla 1
bottom of page