top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Un nou equip de VINCLE vetllarà per la convivència al districte de Sants-MontjuïcVINCLE ha iniciat aquest mes de maig la prestació del Servei de prevenció i convivència Sants – Montjuïc. Un grup de set tècniques socials de l’entitat s’encarregaran de realitzar accions en favor de la convivència i la cohesió comunitària al si del districte, actuant com educadores cíviques amb contacte directe amb la ciutadania.


Aquest servei, actiu des de l’any 2014, comptarà a partir d’ara amb la gestió de VINCLE per tal d’ampliar el treball de prevenció, enfocant la intervenció amb el treball en xarxa amb altres agents del territori, per a una millor convivència als carrers del districte.


L’objectiu del servei s’emmarca dins l’“Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic” de l’Ajuntament de Barcelona”. Aquest text, que preveu el desenvolupament de polítiques actives per garantir la convivència, fomentar els acords i evitar l’exercici d’accions i comportaments incívics, és la base per la qual s’impulsen les tasques de mediació i resolució positiva de conflictes que VINCLE gestionarà mitjançant aquest servei.

L’equip d’educadores cíviques de VINCLE treballarà a peu de carrer, amb la voluntat de preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme i de fomentar la integració comunitària dels diversos col·lectius que viuen al districte, amb especial atenció al respecte a la diversitat i les expressions de gènere, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses de la ciutadania.


La metodologia que VINCLE aportarà el projecte es fonamentarà en la mediació dirigida per professionals de l’àmbit social, específica per a cada cas i situació, per tal de resoldre satisfactòriament les possibles desavinences o conflictes derivats de la convivència a les comunitats veïnals o dels usos dels espais públics del districte.

Comments


Ancla 1
bottom of page