top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Una guia d’accés a les subvencions europees per a la rehabilitacióVINCLE ha elaborat una petita guia informativa per a la rehabilitació d’habitatges i edificis, vinculada a les subvencions vigents dels fons europeus Next Generation a Catalunya. L’objectiu principal d’aquestes aportacions econòmiques és aconseguir una major eficiència energètica per a les beneficiàries de les actuacions.


La guia, presentada de manera esquemàtica, exposa els principals requisits d’aquestes subvencions per a la rehabilitació i el seu procediment d’accés. Per tal d’ampliar l’abast d’aquest material informatiu entre la població, el grup encarregat de l’elaboració de la guia va organitzar una formació específica als professionals de l’àrea d’intervenció comunitària de VINCLE. Aquests equips, que realitzen atenció directa a través de diversos serveis d'assessorament i acompanyament a comunitats veïnals, informaran a la ciutadania interessada sobre les subvencions disponibles i la derivaran als organismes gestors.


Els fons europeus representen una gran oportunitat per impulsar un nou model d’habitatge sostenible i respectuós amb el medi ambient. Mitjançant el finançament d’obres o projectes de millora en habitatges i edificis, agrupats en tres tipus d’actuacions (rehabilitació d’habitatges, rehabilitació d’edificis i elaboració del llibre d’edifici o projecte d’obra), es vol fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables en finques que presenten mancances en àmbits com els tancaments o els materials de construcció.


Un dels requisits indispensables per accedir a les citades subvencions, obertes a persones i comunitats propietàries, usufructuàries i arrendatàries (previ acord amb la propietat) és que, fruit de les actuacions de reforma es produeixi una disminució superior al 30% en el consum energètic de les construccions intervingudes. Les quanties previstes dins la subvenció poden arribar a cobrir el 100% del cost de les actuacions, en casos on s’acrediti vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries.

Comments


Ancla 1
bottom of page