top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Dinamitzem un nou servei per a joves a Santa Perpètua de MogodaL’àrea d’intervenció socioeducativa de VINCLE gestiona des d’aquest mes d’abril un nou recurs a la població de Santa Perpètua de Mogoda. Aquest servei, adreçat exclusivament al col·lectiu juvenil de la localitat, és el Programa de dinamització i intervenció socioeducativa a l’espai de lleure adolescent i juvenil de “La Promotora”, al medi obert i als centres de secundària. El seu objectiu és fer un acompanyament als i les adolescents i joves del municipi per tal de desplegar polítiques de prevenció amb especial atenció a aquells col·lectius en situació de risc i per oferir suport pel que fa a les competències, dificultats, interessos i inquietuds del col·lectiu. Això es fa des de diferents vessants; intervenint directament des d'equipaments municipals i l'espai públic.

 

L'equip de VINCLE encarregat de gestionar el servei està format per cinc professionals de l’àmbit social, que treballen de forma coordinada i enxarxada amb la resta de serveis, equipaments i agents del territori que intervenen amb infància, adolescència i joventut. Les tècniques de la nostra entitat vetllaran per la creació de dinàmiques de prevenció, acompanyament i intervenció socioeducativa amb el col·lectiu de joves d’entre 12 i 16 anys del municipi, a partir de la definició de tres eixos concrets.

 

El primer d'ells, la intervenció i dinamització, té l’objectiu d’ampliar l’oferta d’accions de participació i acompanyament socioeducatiu als usuaris i usuàries de l’equipament juvenil “La Promotora” i proporcionar una intervenció activa als espais públics de trobada de les joves (medi obert). El segon eix preveu la intervenció als centres de secundària de Santa Perpètua per tal de facilitar la comunicació dels serveis municipals amb la comunitat educativa, incidir en l’absentisme escolar i realitzar un acompanyament a l’alumnat.

 

Finalment, el tercer eix aborda l’acompanyament individualitzat, amb tutories a adolescents que s’hi acullin a través de la detecció coordinada de les tècniques del servei, els centres educatius o la derivació per part de les professionals de Serveis Socials. Aquest procediment tindrà en compte aspectes cabdals com la relació amb les famílies, amb els centres educatius i amb els espais de lleure dels joves, que permetin involucrar el seu entorn vital en el seguiment del seu cas.

 

El pròxim 20 d’abril s’ha programat la primera activitat oberta en el marc del projecte. L’acte consistirà en l’organització d’un esdeveniment participatiu, adreçat al col·lectiu de joves de Santa Perpètua de Mogoda, amb activitats com l’exhibició de grafitis, ball, batalla de freestyle i concerts per a tot tipus d'amants de la cultura urbana.

Comments


Ancla 1
bottom of page