top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE emprèn un nou servei d’habitatge social a les Illes Balears


· Serà present a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i tindrà dos vessants diferenciats: La gestió comunitària d’habitatges socials i la dinamització d’allotjaments intergeneracionals


· Amb aquest nou projecte, la nostra entitat amplia territorialment l’abast de la seva acció social i mostra el compromís per la innovació i la implantació de nous models residencials i comunitaris


VINCLE inicia aquest mes d’abril la coordinació d’un nou servei fora de territori català. Es tracta del Servei per a la gestió comunitària d’edificis d’habitatge social i la dinamització d’allotjaments intergeneracionals a Mallorca, Menorca i Eivissa. El passat 30 de març un equip de VINCLE, encapçalat per la directora executiva Sílvia Durany i les responsables de les àrees d’intervenció socioeducativa i comunitària de l’entitat, Eva Tarrés i Mireia Rovira, es van desplaçar fins a Maó per fer una primera reunió amb les treballadores del servei i conèixer la comunitat d’un dels blocs d’habitatges que seran objecte de la intervenció.


La característica principal d’aquest nou servei són els seus dos vessants diferenciats: Inclou, per una banda, la gestió comunitària d’edificis d’habitatge social del parc públic de l’IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda) a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. El treball de VINCLE en aquest àmbit serà fomentar i afavorir la mediació i la convivència dins les comunitats veïnals. En segon terme, el servei de dinamització d’allotjaments intergeneracionals, que es desenvoluparà a Palma (Mallorca) i Maó (Menorca), consistirà en la supervisió de les activitats, espais comuns i funcionament de la comunitat resident, formada per persones joves i gent gran.


L'equip encarregat del servei es reuneix amb les veÏnes de la comunitat intergeneracional situada a Maó (Menorca) per explicar el funcionament i resoldre els dubtes sobre el nou projecteLa Sra. Olvido Terrassa, gerent de l’IBAVI, el Sr. Pau Morla, delegat de l’institut a l’illa de Menorca i la Sra. Carlota Margarita Luna, treballadora social de l’entitat balear, van rebre i donar la benvinguda a les nostres companyes durant la visita del passat 30 de març a Maó. La trobada amb les representants de l’IBAVI, organisme públic titular dels habitatges on es portarà a terme el servei, escenificava així la confiança dipositada en la nostra entitat per a la posada en marxa del projecte.


Les responsables de VINCLE van reunir-se també amb el nou equip encarregat de gestionar el servei, format per dues tècniques socials i dues persones encarregades de la consergeria i manteniment dels edificis. Seguidament, es va organitzar una trobada participativa amb la comunitat resident a l’edifici per presentar a les noves professionals, explicar les funcions que tindrà el servei i resoldre els dubtes i qüestions formulades per les veïnes al voltant del projecte.


Aquest és el primer contracte signat per la nostra entitat amb l’administració balear i l’IBAVI per a la prestació de serveis. L’experiència de VINCLE en la gestió de programes de l’àmbit de l’habitatge, la voluntat d’ampliar territorialment l’abast de la seva acció social i el compromís per la innovació i la implantació de nous models residencials i comunitaris, com són els allotjaments intergeneracionals, han estat els motius que han portat a la nostra entitat a assumir el repte d’iniciar aquest nou programa a ses illes.

Comments


Ancla 1
bottom of page