top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE farà seguiment a 80 llars catalanes en situació de pobresa energèticaVINCLE ha iniciat aquest mes d’octubre la primera etapa operativa de l’Estudi de Monitorització de la Pobresa Energètica a partir d’un panell de Llars Vulnerables per al període 2022-25. Aquest projecte constarà de l’anàlisi i seguiment a un total de 400 llars en situació de vulnerabilitat a tota Catalunya, de les quals 80 seran gestionades per la nostra entitat.


La participació de la nostra entitat en aquest estudi d’àmbit nacional neix fruit del conveni entre la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i l’EAPN-ES (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa Energètica a l’Estat Espanyol) pel desenvolupament del projecte “Servei de reclutament, configuració i monitorització d’un panell de llars vulnerables per donar compliment a allò establert dins l’eix 1: Millora del coneixement sobre la pobresa energètica”.


Aquest treball de diagnosi, licitat l’any 2021 per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía) i adjudicada a la Unió Temporal d’Empreses formada per la mateixa EAPN-ES, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), té l’objectiu de seleccionar i examinar diferents tipus d’habitatges segons la seva zona climàtica, la tipologia de la llar i les fonts d’energia consumides.


Seguint aquestes directrius, VINCLE s’encarregarà de supervisar un paquet d’habitatges localitzats en tres territoris d’àmbit català: Àrea metropolitana de Barcelona i Maresme, Catalunya Central i província de Tarragona. Les tècniques de la nostra entitat han iniciat durant aquest mes d’octubre les dues primeres fases del projecte, consistents en la localització i selecció de llars i la realització d’enquestes telefòniques de captació d’unitats de convivència interessades en formar part de l’estudi.


Durant els pròxims mesos, i com a acció contemplada dins la fase dos, es procedirà a instal·lar els equips de mesurament i entregar un kit energètic amb dispositius destinats a afavorir l’estalvi dins les llars. Posteriorment, en una tercera fase, es realitzarà un seguiment mitjançant contacte telefònic i visites presencials, es comprovarà la despesa i consum generat durant el període d’estudi i es proporcionarà informes personalitzats per a la seva optimització.


L’Estudi de Monitorització de la Pobresa Energètica a partir d’un panell de Llars Vulnerables permetrà recollir dades d’interès sobre els patrons de consum de les llars participants, a través d’una mostra representativa a nivell estatal vinculada a les diferents zones climàtiques, que ha de permetre el desenvolupament de futures mesures adreçades a l’estalvi energètic.


______________________________________________________________________________

Comments


Ancla 1
bottom of page