top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Iniciem el programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica a Sant Joan Despí
· S'adrecen al col·lectiu de joves menors de 25 anys amb l'objectiu de substituir les multes per activitats que contribueixin a la cohesió veïnal i associativa del barri


VINCLE serà l’encarregada de coordinar a partir d’aquest mes de març el nou programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE) impulsat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Es tracta d’un conjunt d’accions a disposició de la ciutadania per tal de substituir les multes econòmiques reflectides a la normativa municipal per activitats d’utilitat pública i social amb un caire educatiu.


Les MASE estan adreçades al col·lectiu de persones joves de fins a 25 anys que hagin mostrat comportaments i actuacions incíviques o que dificulten la convivència veïnal. Acollir-se a aquest programa és voluntari. Per tal de garantir el caràcter pedagògic de les accions, cal que la persona entengui i accepti les condicions en què es produirà la seva participació en el programa.


Una mediadora de la nostra entitat serà l’encarregada de derivar les persones que esdevinguin usuàries d’aquest servei als diferents recursos locals. Paral·lelament, oferirà acompanyament i seguiment del procés per complir amb les mesures imposades a partir de l’incompliment de l’ordenança local.


L’objectiu principal és que les participants prenguin consciència del seu paper individual i col·lectiu com a ciutadania activa en la construcció d’un municipi respectuós amb la diversitat, el patrimoni cultural i social, així com en la promoció de la convivència i la cultura del diàleg. Paral·lelament, busquen fomentar la coneixença i la participació activa d’aquestes persones en l’entramat associatiu de la localitat.


Les MASE es desenvoluparan a l’àmbit dels equipaments i serveis municipals i la xarxa d’entitats locals. Tindran el principi de proporcionalitat, ja que poden ser considerades infraccions lleus, greus o molt greus. En cas de reincidència, les persones sancionades podran accedir al programa fins a un total de tres ocasions.

Comentários


Ancla 1
bottom of page