top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE presenta els resultats de l’estudi de comunitats veïnals del barri de La Salut de Badalona· La diagnosi, elaborada per tècniques de VINCLE, ha analitzat 17 comunitats veïnals amb 357 habitatges i ha entrevistat a 254 veïns i veïnes i 12 entitats i professionals del barri de La Salut


· Les dades recollides mostren un barri molt jove, amb un entramat veïnal molt actiu i amb la presència d’entitats socials arrelades al territori. Alhora, detecta greus mancances en la situació socioeconòmica, la convivència, el civisme i el manteniment d’alguns edificis del barri


“La Salut sempre ha estat un barri sense dades”. Aquesta va ser la reflexió d’una de les veïnes assistents a la presentació de l’estudi de comunitats veïnals de La Salut de Badalona que va tenir lloc al Centre Cívic del barri el passat 23 de febrer. Aquesta tasca d’anàlisi i diagnosi, encarregada pel consistori badaloní a VINCLE, ha consistit en un treball de camp realitzat entre novembre i desembre de l’any 2021 amb l’objectiu de conèixer de primera mà les principals qüestions d’interès per a la ciutadania resident, prestant especial atenció a les problemàtiques en matèria de convivència, civisme i context socioeconòmic.


L’equip tècnic de VINCLE, integrat per sis tècniques, ha pres com a referència una mostra, proposada per l’Ajuntament de Badalona, amb 17 comunitats veïnals representatives del barri i ha visitat porta per porta un total de 357 habitatges. La responsable de l’estudi, Consol Prados, explicava que “s’ha fet un treball de camp de proximitat, parlant directament amb els veïns i veïnes per saber quines són les seves preocupacions”.


David Torrents, regidor de Promoció Social i Impuls Comercial de l’Ajuntament badaloní i Araceli Cruz, regidora del Districte 4 i Gent Gran, van obrir l’acte de presentació donant la benvinguda a la trentena de veïns i veïnes de La Salut que hi van assistir. Seguidament la Marta Eugènia González, directora general de VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social, va detallar la feina elaborada per l’entitat en col·laboració amb el consistori per portar a terme l’estudi.Un cop realitzats els parlaments dels diferents representants, va ser el torn de la tècnica de VINCLE Consol Prados, que va presentar les dades recollides al treball de diagnosi. Prados va començar la seva intervenció explicant la metodologia emprada per a l’estudi, que s’ha basat en l’observació directa i les entrevistes a 254 veïns i veïnes i a 12 entitats i professionals amb estreta relació amb el barri.


Les conclusions de la diagnosi ens il·lustren un barri molt jove, amb un 23% de la seva població menor de 18 anys, amb un teixit veïnal molt actiu i amb la presència de diferents agents del Tercer Sector involucrats en la millora del barri. Alhora però, també ens evidencia una situació socioeconòmica generalment precària (amb una renda mitjana d’entre 6000 i 7700€ anuals), amb una alta taxa de persones en situació d’atur (13,8%) i amb serioses mancances relacionades amb les relacions de convivència veïnal així com en l’estat de conservació i manteniment dels edificis estudiats.


Els resultats de les enquestes realitzades mostra que les prioritats més urgents dels veïns i veïnes són la seguretat (23%), el civisme (21%), la neteja i manteniment (20%), la convivència veïnal (19%) i per últim, la rehabilitació d’edificis en estat de degradació(15%). De la mateixa manera, valoren positivament l’entramat comercial del barri (32%), els espais públics (25%), la seva gent (20%) i en menor mesura, els equipaments públics (6%). Cal destacar que un 17% declara que no troben cap àmbit favorable als seus interessos.


A partir de totes aquestes dades, l’equip tècnic de VINCLE en treu conclusions i proposa diverses àrees de millora que, tal com explicava Consol Prados, han de “comprendre un seguit d’accions integrals i simultànies en diversos àmbits per aconseguir un canvi visible, i no pas incidir en només una o dues àrees”. Aquestes accions són una major cura de l’espai públic, una aposta per l’habitatge digne (amb ajudes al manteniment i rehabilitació d’edificis i l’ampliació del parc de pisos de lloguer social), l’augment de recursos educatius, reforçar el Pla de Desenvolupament Comunitari ja existent i reforçar la xarxa de serveis municipals, amb més educadors, agents cívics i mediadors al servei de la ciutadania.Així doncs, les àrees d’actuació que planteja l’estudi volen incidir en la millora de les condicions dels col·lectius amb més situació de risc de vulnerabilitat: les dones, els infants, la gent gran, les persones desocupades, les persones d’origen migrat en el seu procés d’integració, les comunitats veïnals amb dificultats socials i habitacionals i la ciutadania en condicions de pobresa.


Per finalitzar l’acte de presentació de l’estudi de comunitats veïnals del barri de La Salut de Badalona, es va obrir un torn de preguntes en el qual els veïns i veïnes van destacar la utilitat i conveniència de l’estudi al mateix temps que van narrar experiències de dificultats personals que concorden amb l’anàlisi duta a terme per VINCLE. Els regidors David Torrents i Araceli Cruz van escoltar totes les propostes de canvi aportades per les persones assistents i es van comprometre a seguir avançant en el desenvolupament d’accions de caire social a La Salut.


Aquesta primera diagnosi, que responia a la preocupació per la manca de dades estadístiques que plantejava obertament una de les veïnes del barri, ha de servir com a punt de partida per abordar les problemàtiques estructurals que pateix La Salut. VINCLE, una entitat amb una llarga experiència en el desenvolupament comunitari de zones d’especial complexitat, vol ser partícip actiu d’aquest procés i continuar treballant per La Salut i la ciutat de Badalona, oferint suport al consistori, les entitats socials i l’entramat veïnal en un compromís ferm per la millora del barri.


Van assistir a l'acte de presentació les següents entitats, associacions i equipaments: Fundació Salut Alta, Conex, CAP de La Salut, Casal Cívic de La Salut Alta, Casal Cívic de la Gent Gran, Capella Sant Joan Baptista.


Comments


Ancla 1
bottom of page