top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

“Volem que l’expropiació suposi una nova oportunitat per a les famílies de Venus”

Entrevista a Julie Marquiset, Directora del Projecte d’Expropiació per Taxació Conjunta de l’Edifici Venus de la Mina

Publicat el 31/10/22


Hola, Julie. Vas incorporar-te fa uns mesos a VINCLE per encapçalar un nou projecte de l’entitat al barri de La Mina. Com va ser aquest procés?


El procés d'incorporació a VINCLE va ser molt intens, ja que vam haver de començar un projecte totalment nou. El projecte d’expropiació per taxació conjunta de l’edifici Venus és un projecte altament complex tant en la seva dimensió jurídica com humana i vam haver de definir en poques setmanes una estratègia d’actuació i la mobilització i acollida de l’equip. Van ser uns dies intensos (estressants, també) però també molt satisfactoris, perquè vam poder connectar com a equip i compartir molt en l’obertura d’aquest nou camí col·lectiu.


Quin és el teu àmbit professional i quins projectes en relacionats amb l’habitatge havies desenvolupat amb anterioritat?


Soc una politòloga francesa i vinc de l’àmbit del desenvolupament local, social i comunitari. He tingut experiències molt diverses en diferents contextos: a França, a Catalunya, però també a la Índia, al Camerun i al Vietnam.


He treballat per a l’administració pública, per exemple a l’Ajuntament de París, liderant la vessant social d’un projecte de regeneració urbana en barris segregats del sud de la capital, acompanyant un equip de set tècnics i tocant àmbits tant diversos com la rehabilitació, enderroc i reconstrucció de blocs d’habitatge social, el reallotjament, l’educació, l’ocupació o la participació.


Porto deu anys vivint a Barcelona on m’he pogut desenvolupar molt en l’àmbit de l’economia social, comunitària i cooperativa, per exemple coordinant un pla comunitari o acompanyant projectes cooperatius de l’àmbit de les cures o d’habitatge en cessió d’ús.


Com et defineixes com a professional i quina metodologia apliques al teu treball?


Soc una professional moguda per les ganes de transformar la societat i aportar millores a la vida de les persones, amb base al respecte i la consideració que cada persona té un poder personal que pot apropiar-se per créixer. Soc feminista, antiracista i anticapacitista. Intento portar els projectes que lidero amb aquesta visió, sent conscient que una sempre s’ha de poder qüestionar i millorar. Els valors dels projectes que porto són el motor de la meva motivació i implicació.


Com a persona que assumeix un paper de lideratge, vull poder posar les persones al centre, co-construir amb el meu equip i buscar el consens i el benestar de totes. Els meus valors també s’apliquen a la manera en què acompanyem a les persones usuàries, posant-les al centre, amb escolta activa, assertivitat i pedagogia.


Què representa per a tu assumir la direcció del projecte i quins objectius t’agradaria aconseguir en el marc d’aquesta acció?


La direcció del projecte de finalització de l’expropiació per taxació conjunta de l’edifici Venus de la Mina representa un gran repte professional per mi en diferents vessants.


Primer de tot, com a principal responsable del projecte, vull poder acompanyar al meu equip posant al centre els valors que esmentàvem. Això pot representar una dificultat important alhora de complir amb els tempos del projecte, tot mantenint la metodologia de treball.


Per altra banda, l’assoliment més complex serà de poder definir i posar en marxa eines innovadores per al reallotjament urbanístic i social dels veïns i veïnes de Venus.


La Mina és una zona d’alta complexitat social i residencial. Quines dificultats afegides presenten els projectes de reallotjament en aquestes zones?


Les principals dificultats del projecte són la seva dimensió (259 habitatges i locals, aproximadament 900 persones afectades) i la manca de recursos econòmics de les famílies. La valoració econòmica d’un pis de l’edifici Venus, per la seva ubicació i data de construcció (1972), serà molt més baixa que la d’un pis a l’àrea metropolitana. Aquesta dificultat es podrà solucionar, per qui tingui dret a reallotjament, gràcies a la possibilitat d’un reallotjament m2/m2 (decret HAUS) dins dels mutus acords.


La Julie i el seu equip treballen a la nova Oficina Tècnica encarregada de gestionar el projecte de reallotjament, situada al mateix barri de La Mina


La situació de manca d’habitatges disponibles actualment per al reallotjament, i que per tant s’hauran de construir o comprar, també és una dificultat afegida. Sobretot amb el context de gran pressió sobre el mercat immobiliari que viu l’àrea metropolitana de Barcelona. Estem buscant, juntament amb el Consorci del Barri de la Mina, respostes variades i individualitzades perquè aquest procés sigui positiu per a les persones afectades.


La taxació conjunta, com a model d’expropiació, presenta certs avantatges i inconvenients. Per què s’ha aplicat aquest model per a l’edifici Venus de La Mina i no un altre?


El model d’expropiació per taxació conjunta implica una valoració del preu/m2 de l’habitatge igual per a totes les unitats de l’edifici. S’estableix el preu per metre quadrat segons un sistema que pren en consideració el preu del mòdul d’Habitatge de Protecció Oficial i aplica un coeficient d’antiguitat segons l’any de construcció. Això implica que un habitatge molt cuidat i un altre en molt mal estat es valoraran de la mateixa manera.


Ara bé, tenint en compte la situació de l’edifici Venus, que ha sofert anys de descurança i on trobem habitatges en força mal estat, les famílies poden sortir més beneficiades amb el sistema de taxació conjunta ja que la determinació del preu per m2 és igual per a totes.


La gestió d’aquest projecte implica una tasca social i comunitària molt important. Quins creus que són els factors diferencials que pot aportar VINCLE, com a entitat del Tercer Sector, en aquest àmbit?


VINCLE aporta una metodologia d’acompanyament centrada en les persones, una gran capacitat d’empatitzar amb la situació viscuda, d’apoderar la persona en el seu procés i definir actuacions individuals o col·lectives segons les necessitats que podem detectar.


A VINCLE creiem que no es tracta només d’una qüestió jurídica, sinó que també cal un acompanyament social de les persones afectades, coordinat amb els serveis del territori. Volem que el projecte d’expropiació suposi una nova oportunitat per a les famílies de l’edifici Venus.


L’Oficina Tècnica que treballa en el projecte es va inaugurar el passat 22 de juny i per tant, ja s’ha iniciat les primeres fases operatives. Quina ha estat la feina més immediata que s’hi ha realitzat?


Vam obrir l’Oficina Tècnica en un termini molt curt i la vam inaugurar conjuntament amb la Consellera de Drets socials de la Generalitat, Violant Cervera i l’Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete. Les expectatives del veïnat de l’edifici Venus eren molt altes i volíem poder respondre ràpidament al seu neguit. Vam començar a atendre en tàndem jurídic i social a les persones afectades per l’expropiació i a realitzar un diagnòstic de la situació jurídica i social de cada unitat (persones propietàries i ocupants).


A dia d’avui, hem pogut realitzar 241 entrevistes, en tenim 21 pendents i hem realitzat 102 visites a domicili per a conèixer millor la situació de cada unitat. L’equip jurídic juntament amb el nostre equip redactor, estem actualment valorant cada situació per a poder determinar quines unitats afectades tenen dret a reallotjament o dret a indemnització i poder d’aquesta manera redactar el projecte, que s’aprovarà inicialment el primer trimestre de l’any 2023.


Paral·lelament, estem enllestint eines d’adquisició d’habitatges de segona mà per a poder complementar les futures edificacions que es faran al barri, per reallotjar les persones afectades de Venus. Seguidament començarà una fase molt intensa d’acompanyament individual per definir les necessitats de reallotjament o les necessitats habitacionals d'emergència, segons els casos.


Ara ens parlaves de l’equip que gestiona el projecte. És un grup multidisciplinari que respon a les diferents necessitats d’una acció d’aquesta magnitud. Ens pots explicar quins perfils professionals en formen part?


Tenim la sort de gaudir d’un equip excepcional, tant per les competències que aporten com per la seva qualitat humana. Som un equip de nou persones, format per una administrativa, Inés Saura, tres perfils socials, Marta Aguadé, Laura Martínez i Íngrid Puigví, dos arquitectes, Emili Hormias i Francesc Paredes, i dos advocats, Josep Amorós i Pablo Feu. També formen part d’aquest grup el nostre equip redactor del projecte, format per dos professionals de reconeguda trajectòria, Dolors Clavell, advocada i Sebastià Jornet, arquitecte.


Evidentment, un dels pilars del projecte és el treball en contacte amb les famílies. En què consisteix aquesta atenció i com són les unitats de convivència amb les quals esteu treballant?


Estem acompanyant principalment a famílies d’ètnia gitana amb menors a càrrec, sovint en situació de vulnerabilitat. També acompanyem un gran nombre de persones grans i fràgils o amb diversitat funcional que necessiten una solució habitacional adaptada. La primera fase de l’acompanyament consisteix en conèixer cada unitat, la seva situació, les seves dificultats i aspiracions; i també analitzar com l’afectarà l’expropiació (si tindrà dret a un reallotjament o a una indemnització).


A partir d’aquí, en funció de cada situació, definirem un acompanyament a mida per poder resoldre els casos particulars. Donarem resposta a nivell individual i col·lectiu, assessorant sobre els passos a seguir, negociant per mutu acord la indemnització o el reallotjament, acompanyant les futures comunitats de convivència, etc.


Totes les persones de l’equip estem compromeses a fer possible que les famílies de Venus tinguin una bona trajectòria residencial. Volem que la finalització d’aquesta expropiació, que porta vint anys engegada, sigui beneficiosa per a totes.


Comments


Ancla 1
bottom of page