top of page

RECOMANEM

ImatgeRecomanem3.jpg
ImatgeRecomanem3.jpg

Declaració de la Taula de Ciutadania i Immigració

La Taula de Ciutadania i Immigració consensua i redacta un manifest per demanar al Govern de l’Estat, que procedeixi a reformar el reglament de la llei d’estrangeria per tal d'establir una autorització automàtica per treballar per a joves ex tutelats en el moment d'assolir la majoria d'edat, i concedir una residència de llarga durada als joves ex tutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.

La Taula de Ciutadania i Immigració és un òrgan per a la participació del conjunt de la població i de les seves organitzacions en les polítiques de ciutadania i immigració. Pretén dotar la Generalitat, els ens locals, les entitats, els sindicats i les patronals d'un espai de diàleg i intercanvi d'informació que fomenti la cooperació estratègica en l'àmbit de les polítiques d'immigració d'una forma descentralitzada.

Està formada per la suma de diferents òrgans interns: el Plenari, la Comissió Permanent, els Grups de Treball i les Taules Territorials. Actualment, en formen part més de vint entitats.
ECAS forma part de la Comissió Permanent, amb en en Francesc X. Rodríguez com a representant.

bottom of page