top of page

BONA PRÀCTICA

Salut mental_ Mireia R..jpg

SERVEI FORMATIU SOBRE SALUT MENTAL I LA COVID-19 ALS EQUIPS TÈCNICS DE VINCLE I HABITAT 3

 

Servei d’acompanyament a famílies allotjades temporalment en habitatges gestionats per la Fundació Habitat 3.

 

On?

Barcelona

 

Bona pràctica

Promoure aquests espais està resultant d’utilitat en diferents aspectes. Primerament, posar en comú els malestars que tenim com a professionals i les dificultats per respondre a certes necessitats de les famílies a les quals acompanyem,  genera un espai segur i de suport mutu entre les persones tècniques.

En segon lloc, hem treballat i debatut sobre situacions concretes i com podem abordar-les. Per exemple, una companya ens explicava el següent cas:

Una dona que arran de la Covid-19, va perdre a la seva mare. La dona va trucar a la tècnica de Vincle per desfogar-se com un primer contacte, amb molta angoixa i patiment. La tècnica després deixar-la expressar tot el malestar emocional que la dona estava patint, i legitima totes les emocions en aquest escenari de dol, va explicar-li que s’han habilitat telèfons d’Atenció Psicològica. La dona després  de la trucada va acudir al telèfon habilitat. I tot i estar fent un procés de dol, més difícil del que ja pot suposar un procés de dol en condicions normals, pot parlar-ne i s’ha pogut derivar a professionals més especialitzats.

Aquí va ser quan la tècnica de Vincle es va sentir com a part essencial i imprescindible per aquesta persona i que va tenir a l’abast el recurs perquè aquesta persona pogués treballar el seu dol.

 

Què fem habitualment?

Aquest servei formatiu s’ha creat per parlar dels temes que es valoren més importants per fer front a la crisis sanitària en termes de Salut mental. I està orientat al personal tècnic tant de Vincle com de Habitat 3.

Aquest espai formatiu està pensat per construir-se conjuntament amb les tècniques; i que els continguts responguin a les necessitats de les persones professionals.

Finalment, també es tracta de col·lectivitzar entre tots les persones tècniques telèfons, materials i xarxes de suport concretes que els diferents serveis comunitaris, institucions, i xarxes informals de veïns estan posant al servei de la ciutadania.

Justificació 

Les pandèmies són situacions d’emergència sanitària que alteren el funcionament normal de les comunitats; afectant tant la salut física com la salut mental de tots els cossos socials. Aquest escenari de crisis ha generat la necessitat de començar a parlar de la nostra salut emocional i compartir eines per poder acompanyar a les persones que estan patint.

Les persones professionals que treballem en l’àmbit d’habitatge, moltes vegades tenim un contacte molt proper amb les famílies, i formar-nos en aquest àmbit pot ajudar a prevenir i/o evitar intervencions futures més intrusives.

Per això, amb coordinació amb la fundació d’Habitat 3 i l’equip tècnic de Vincle, hem obert un espai de formació on podem parlar de la salut emocional i posar les cures en el centre de la intervenció psicosocial.

 

Data: dia 31/03/2020.

bottom of page