top of page

Transparència

La nostra organització entén el concepte de transparència com un esforç col·lectiu per tal de donar visibilitat a la nostra aportació al conjunt de la societat. Més enllà del compliment de les diferents normatives, és una tasca que s’inicia des de l’interès, primer intern, de saber i mostrar que allò que fem és encertat i sostenible, que té efectes en el dia a dia de les persones del nostre entorn i que ho fem amb eficàcia.

La transparència informativa i la rendició de comptes generen valor afegit de qualitat, de legitimitat, de credibilitat i de confiança en les organitzacions del Tercer Sector.

transp-01_Mesa de trabajo 1_Mesa de trab
bottom of page