COL·LECTIUS

VINCLE desenvolupa un servei d’atenció socioeducativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats, fomentant el desenvolupament comunitari. Aquest servei realitza programes d’atenció a les persones amb necessitats socials en relació a l’allotjament , l’espai públic i la convivència. S’atén a  població amb necessitat de suport per a la seva inclusió  i es gestionen serveis d’atenció social per a col·lectius específics.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org