top of page

PLA D'EQUITAT DE GÈNERE

Pla d'Equitat VINCLE 2021-24-01.jpg

VINCLE inclou en la seva Missió la contribució a la igualtat d’oportunitats i la construcció d’una societat més solidària. 

 

Per això, i tenint en compte el context de desigualtat també a nivell de gènere, assumim aquesta perspectiva com a element indefugible de VINCLE.

La incorporació de la perspectiva de gènere i l’adopció de mesures d’equitat és una aposta de futur per a contribuir a la lluita contra la desigualtat i la discriminació vers les dones, a la vegada que aporta beneficis a les entitats: motivació, implicació, aprofitament del talent, coherència.

El Pla d'Equitat de Gènere 2021-2024 ha estat elaborat per la Comissió de Gènere de VINCLE.

bottom of page