top of page

TRANSPARÈNCIA

La nostra organització entén aquests conceptes com un esforç col·lectiu per tal de donar visibilitat a la nostra aportació al conjunt de la societat. Més enllà del compliment de les diferents normatives, és una tasca que s’inicia des de l’interès, primer intern, de saber i mostrar que allò que fem és encertat i sostenible, que té efectes en el dia a dia de les persones del nostre entorn i que ho fem amb eficàcia.

Creiem que és molt important l’avenç cap a una cultura de la transparència informativa per a diferents motius:

  • Definir principis i pràctiques consensuades

  • Desenvolupar models teòrics i sistemàtics

  • Enfortir els nostres processos d’autoregulació i d’autocontrol

  • Construir una percepció global, més enllà de la justificació econòmica

  • Consolidar la cultural de la qualitat

  • Establir pràctiques de cooperació i treball en xarxa

Com a conclusió la transparència informativa i la rendició de comptes generen valor afegit de qualitat, de legitimitat, de credibilitat i de confiança en les organitzacions del Tercer Sector.

bottom of page