top of page

COL·LECTIUS

VINCLE desenvolupa un servei d’atenció socioeducativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats, fomentant el desenvolupament comunitari. Aquest servei realitza programes d’atenció a les persones amb necessitats socials en relació a l’allotjament , l’espai públic i la convivència. S’atén a  població amb necessitat de suport per a la seva inclusió  i es gestionen serveis d’atenció social per a col·lectius específics.

bottom of page