top of page

BONA PRÀCTICA

AHC Mediació_Mireia R..jpg

MEDIACIÓ A COMUNITATS VEÏNALS DAVANT DE PERSONES DEL VEÏNAT AMB COVID.19

 

Servei d’assessorament i de Suport Comunitari i Social en comunitats i famílies beneficiàries d’habitatges de Protecció Oficial i Promoció pública de L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

On?

Comunitats de titularitat pública de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arreu del territori.

Bona pràctica

En aquí posem un exemple que hem fet en una de les comunitats, en aquest cas ens trobem que en una comunitat hi ha una persona infectada pel COVID19 i que està en estat greu.  Aquesta persona se l’emporten a l’hospital d’urgència i deixen la cadira de rodes que utilitza de normal a l’habitació d’entrada de la comunitat on hi ha altres objectes d’altres persones del veïnat com cotxets, bicicletes, etc. Això causa una situació d’angoixa a tota les persones que resideixen a la comunitat, en aquí una veïna alerta a la resta de persones que el fet de tenir aquesta cadira de rodes en un espai comunitari, pot contaminar la comunitat i per tant que tota les persones residents poden està contagiades pel virus.

Amb el seguiment de l’estat de les comunitats que fa el personal tècnic de Vincle i que s’ha intensificat durant aquests dies de confinament, el tècnic de referència de la comunitat detecta aquesta preocupació per part d’aquesta comunitat. I a partir d’aquí es fa la següent actuació:

  • Truca a la persona de referència de la comunitat per explicar bé el què és el COVID19 i quines mesures han de prendre quan hi ha una persona infectada a la comunitat, quines són les mesures d’higiene a tenir en compte per desinfectar qualsevol espai i/o material contaminat, etc.

  • Fer de les persones referents de la comunitats els ulls de la comunitat durant aquesta situació, que puguin ser les persones que detectin si les persones del veïnat tenen una necessitat especial, si veuen violència domèstica i que aquestes persones referents puguin avisar-nos a nosaltres o els serveis adient en cada una de les situacions.

  • Trucar a la resta de famílies de la comunitat per explicar quina és la neteja que han de fer a la comunitat en cas de tenir una persona infectada pel virus (sobretot neteja diària de botons de ascensor, interruptors, porta entrada....) i sobretot poder ajudar a la persona o família infectada si ho necessita, poder-li anar a comprar, deixar les cartes sota porta...facilitar que les persones no hagin de sortir de l’habitatge i sobretot no culpar de la malaltia, tothom i està exposat.

 

Què fem habitualment?

Fer acompanyament socioeducatiu a famílies i persones referents de les comunitats veïnals per resoldre dubtes o necessitats que tenen sobre l’habitatge. Es fan visites a les diferents comunitats veïnals per fer apoderament d’aquestes i sobretot de les persones referents, per tal de poder disposar d’una comunitat estructurada i amb una bona convivència comunitària.  

Justificació 

La situació provocada per la pandèmia del Covid19 i les angoixes de moltes persones davant la malaltia, ha provocat que en comunitats veïnals que hi ha persones afectades pel virus, hi hagi una situació de pànic a contraure la patologia per la resta del veïnat i de culpar i estigmatitzar la persona afectada.  Per això cal fer una mediació entre les diferents persones residents a la comunitat.

Data: inici el dimecres dia 25/03/2020.

bottom of page