top of page

BONA PRÀCTICA

Screenshot_2.jpg

CÀPSULES INFORMATIVES PER L’ÚS DE L’HABITATGE I LA BONA CONVIVÈNCIA VEÏNAL

 

Servei d’Atenció a les famílies vulnerables i amb risc d’exclusió social, de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

On?

Comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Bages, Alt Penedès, Anoia i Garraf.

Bona pràctica

Enviament setmanal de missatges relacionats amb l’habitatge (formats gràfics com GIF o similars) en tot cas compleixen dos requisits:

 

  1. Informació certa i permanent: tot i poder-ne tractar temes d’actualitat, els continguts han de ser estables en el temps (ex: parlem d’estalvi energètic no de l’evolució diària dels preus de l’energia).

  2. Informació senzilla: amb continguts molt ancorats en la realitat quotidiana de les persones.

 

Què fem habitualment?

El servei es concreta en el seguiment i suport habitual d’unitats de convivència a habitatges de la Mesa d’Emergències de Catalunya. El servei s’inicia amb la derivació de cada cas i la corresponent diagnosi, posteriorment aquest suport es concreta en el compliment de les
exigències administratives de la relació contractual, el pagament de la renda de lloguer, ús adequat i manteniment ordinari de l’habitatge i bona convivència veïnal.

Justificació 

La impossibilitat de tenir un contacte presencial als habitatges limita en extrem la incidència del servei, això fa necessari compensar aquesta limitació amb sistemes alternatius de comunicació.

Col·laboradors

Tot i emmarcar-se en el Servei contractat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’activitat es fa des de Vincle sense un encàrrec formal per aquesta.

Data:  dia 01/04/2020.

bottom of page