top of page

Iniciem la gestió del Servei de Mediació Comunitària de Valls

El foment de la participació ciutadana, la resolució de conflictes en el si de les comunitats i la dinamització dels espais públics són els eixos d’actuació d’aquest nou recurs que VINCLE ha començat a desenvolupar a la localitat

Imatge: Plaça de l’Oli, Valls. Llicència Creative Commons


VINCLE ha signat un contracte amb l’Ajuntament de Valls per a la gestió del Servei de Mediació Comunitària a la localitat, que ha de donar suport al desenvolupament de la Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS). Aquest servei es va iniciar el passat 17 de novembre amb la incorporació d’una educadora social de la nostra entitat, que treballarà per al foment de la convivència i la promoció de la participació ciutadana en els afers comunitaris a la localitat.


La tasca de VINCLE al Servei de Mediació Comunitària té l’objectiu d’establir relacions amb les persones residents, prestant servei i executant mesures per a la dinamització del teixit social i la cohesió comunitària i alhora, té la funció de treballar conjuntament amb la Oficina Tècnica del PLICS, oferint suport als tècnics i tècniques municipals als àmbits de la mediació i la resolució de conflictes.


Les àrees d’actuació del nou servei són la mediació i participació ciutadana i la dinamització dels espais públics. Des del punt de vista de la mediació, el Servei vol aportar recursos de prevenció mitjançant la relació dels ens públics, les associacions i les diferents comunitats del territori, oferint espais de diàleg i desenvolupant sistemes de comunicació bidireccional amb l’Administració Local. En aquest marc d’actuació doncs, la tasca del nou Servei ha de motivar el lideratge comunitari, impulsar la creació d’agents associatius, així com afavorir la relació d’aquests interlocutors en la seva relació amb el consistori.


Pel que fa a la dinamització dels espais públics, el Servei de Mediació Comunitària preveu una sèrie d’actuacions adreçades a la intervenció socioeducativa als barris, que l’ajudin a consolidar-se com a figura de referència en la resolució de conflictes a la localitat. Paral·lelament, el treball a peu de carrer ha de servir per millorar la coneixença de les problemàtiques i situacions que es produeixen en el si de les comunitats i per actualitzar l’estat dels diferents indicadors de diagnosi dels que disposa l’Ajuntament per a futures dinàmiques de mediació.


VINCLE té una llarga tradició en l’àmbit de la intervenció comunitària i la dinamització de barris i zones d’especial complexitat, teixint relacions de treball en xarxa amb les entitats locals i els consistoris de les poblacions on desenvolupa els seus serveis. Actualment la nostra entitat gestiona serveis i programes d’intervenció comunitària i mediació en diferents punts de tot el territori català, treballant en la planificació d’estratègies adreçades a una millor convivència als barris.

Comments


Ancla 1
bottom of page