top of page

Presentació de la Diagnosi de Conflictivitat Social a Figueres

L’estudi proposa reforçar les polítiques públiques en matèries com l’habitatge o l’accés al mercat de treball i fomentar la intervenció comunitària i mediació. També preveu la inclusió d’accions destinades a la sensibilització i la participació ciutadana

Imatge: Acte de Presentació de la Diagnosi de Conflictivitat Social a Figueres.


El passat 30 de novembre es va organitzar l’acte de presentació de la Diagnosi de Conflictivitat Social de Figueres a la Sala d’Actes del Museu del Joguet de Catalunya de la ciutat empordanesa. Aquest estudi, encarregat pel consistori local i elaborat per VINCLE durant un període de quatre mesos (de juliol a octubre), analitza les situacions que generen problemàtiques en les diferents comunitats i barris i proposa accions de millora en termes de convivència i resolució de conflictes, que han de contribuir a una major eficiència en les futures polítiques socials.


La diagnosi, presentada a l’acte per la politòloga i companya de VINCLE Joana Higuita, ha basat les seves fonts d’informació en quatre eixos principals: L’anàlisi documental, la observació no participant, les entrevistes a agents claus i els tallers de participació i treball compartit. Totes aquestes accions han derivat en un informe de conclusions de l’estat actual de la conflictivitat a Figueres, que ha permès detectar una sèrie d’indicadors socials molt rellevants.


Entre les problemàtiques identificades per la diagnosi es troben les violències masclistes i LGTBIQ+ fòbiques, els robatoris i furts, les ocupacions irregulars i el racisme immobiliari, el consum de substàncies tòxiques, els conflictes derivats de la contaminació acústica i l’activitat de les zones d’oci nocturn i la gestió inadequada dels residus i dels animals de companyia. D’Altra banda, també assenyala una distinció entre els episodis de conflictivitat visible i no visible, destacant com a no visibles les situacions d’estigma que pateixen les persones sense llar i les situacions derivades de la falta d’aproximació cultural, la xenofòbia, els rumors i la discriminació social.


Com a estratègies per abordar tots aquests conflictes, l’informe proposa reforçar les polítiques públiques en matèries com l’habitatge o l’accés al mercat de treball i fomentar la intervenció comunitària i mediació. També preveu la inclusió d’accions destinades a la sensibilització i la participació ciutadana per abordar aquestes problemàtiques des d’un punt de vista col·laboratiu.


L’acte va finalitzar amb la conferència “Les relacions humanes a l’espai públic”, a càrrec de Manuel Delgado Ruiz, catedràtic d’antropologia de la Universitat de Barcelona i Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). A través de la seva intervenció, Delgado va aportar un marc teòric i empíric molt necessari per entendre com es produeixen les interaccions socials que desemboquen en potencials conflictes a l’àmbit urbà.

Comments


Ancla 1
bottom of page