top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Presentem la Diagnosi d’Ocupacions Irregulars a Manlleu


  • L'estudi s'ha realitzat a partir de les dades d'habitatges facilitades pel programa SITUAM del consistori manlleuenc i per l'observació directa de les tècniques

  • La metodologia emprada ha permès conèixer la situació socioeconòmica de les persones residents així com l'estat de conservació dels habitatges i els serveis dels quals disposen


El passat 9 de març VINCLE va presentar la Diagnosi d’Ocupacions Irregulars a Manlleu davant dels equips professionals de diversos departaments del consistori. Les tècniques encarregades d’aquest estudi, derivat d’un treball de camp exhaustiu, han visitat porta per porta 205 habitatges a Manlleu. El projecte s’ha desenvolupat amb especial atenció al barri de l’Erm, que ha aportat 123 d’aquests habitatges (un 60% del total).


L’Ajuntament de Manlleu va ser qui va encarregar a VINCLE l’elaboració d’aquesta diagnosi, a partir de les dades de 168 immobles facilitades pel programa SITUAM de la localitat osonenca i de 37 més que han estat proposats per les tècniques de la nostra entitat gràcies al seu coneixement del territori. Les responsables de la diagnosi van supervisar de manera individual tots aquests habitatges, comprovant si la seva situació coincidia amb l’informe previ del que disposaven.


La metodologia seguida per la diagnosi ha consistit en entrevistes a les persones que viuen als habitatges estudiats. Aquest contacte directe ha permès actualitzar el registre municipal d’aquest tipus d’habitatges, conèixer el perfil social, familiar i econòmic de les persones que viuen en aquests domicilis, esbrinar si hi ha problemes de convivència veïnal als edificis on es troben aquests habitatges i certificar el seu estat de conservació i salubritat, així com si disposen de subministraments o equipaments suficients per viure-hi (lavabo, cuina, etc).


Van assistir a la presentació l’equip de l’àrea de Serveis Socials i Salut Pública i l’equip social de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona. L'acte també va comptar amb la presència del regidor d’habitatge del municipi Rafa Cuenca.


Les dades de l’informe elaborat per VINCLE passaran ara a mans de les tècniques del programa SITUAM de l’Ajuntament de Manlleu, podent-les utilitzar per a futures accions del consistori.

Comments


Ancla 1
bottom of page