top of page

Quatre iniciatives de VINCLE reconegudes per les seves bones pràctiques en intervenció social

El mes de novembre es va publicar el document “Recull de de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la COVID-19”, en què VINCLE va col·laborar aportant experiències dels seus programes i serveis


Es tracta de quatre activitats que VINCLE va implementar amb l’objectiu de poder oferir un millor i més especialitzat servei als col·lectius amb els què treballa l’entitat, ateses les dificultats socials del moment

Imatge: www.campusarnau.org


El Departament de Drets Socials va publicar aquest mes de novembre el “Recull de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la COVID-19”, un recurs adreçat a la documentació i reconeixement d’accions empreses per entitats del Tercer Sector al llarg del 2020, amb la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia. VINCLE va aportar quatre experiències realitzades pel seus equips de treball en diferents punts del territori, que han estat incloses a l’estudi per la seva voluntat de servei i transcendència social.


En concret es tracta de propostes que s’emmarquen dins els camps del dret a la informació, el dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social, el dret a la inclusió en la comunitat i el dret a la salut. La primera d’elles, "Informació d’utilitat per a les comunitats veïnals per minimitzar els efectes de la Covid-19”, va constar d’un seguit d’accions adreçades al suport extern per a persones en situació de vulnerabilitat en l’entorn veïnal, per tal de lluitar contra les conseqüències de l’aïllament i fomentar la cura i el respecte entre veïns i veïnes.


En segon lloc, VINCLE va oferir un “Servei de suport al voluntariat”, per tal de fomentar la participació de persones voluntàries als serveis i programes de l’entitat adreçats a l’atenció a col·lectius en risc social, amb l’objectiu de respondre millor a les seves necessitats i demandes.


En l’apartat de la formació i conscienciació, la nostra entitat va organitzar “Càpsules formatives sobre la cura de l’habitatge i la gestió de subministraments”, amb una metodologia centrada en la tecnologia i concretament en la plataforma Whatsapp. Mitjançant missatges breus en format GIF, s’enviava informació que permetia atendre dubtes sobre diversos tràmits relacionats amb l’habitatge.


Per últim, i també en l’àmbit del coneixement, els equips de treball de VINCLE van assistir a les “Càpsules formatives per als professionals de l’entitat”, una iniciativa que oferia eines a les treballadores per gestionar problemàtiques derivades del confinament, com la salut mental de les persones i el tractament de possibles contagis de Covid-19.


Quatre propostes. Quatre exemples de bones pràctiques en intervenció social en un moment en què l’atenció especialitzada als col·lectius en risc d’exclusió tenia una importància més urgent i cabdal que mai. Es tracta d’un treball que, en el cas de VINCLE, no s’atura aquí, sinó que persegueix constantment la recerca de la millora continua i el foment de la inclusió social i comunitària al nostre país.


Aquest recull de bones pràctiques ha estat la culminació del treball de recerca impulsat pel Departament de Drets Socials i coordinat per la Fundació Campus Arnau d’Escala i el Centre de Documentació de Serveis Socials DIXIT Girona. El projecte es va iniciar a principis de l’any passat mitjançant una consulta amb associacions del Tercer Sector amb l’objectiu de conèixer quines accions innovadores estaven desenvolupant en el marc de la pandèmia. A partir d’aquesta feina, el document ha aconseguit certificar una setantena de serveis i activitats destacades per les seves bones pràctiques.

Comments


Ancla 1
bottom of page