top of page

VINCLE gestiona la campanya de captació d’habitatges buits a Palamós  • La difusió de la campanya anirà acompanyada d'un treball de camp per detectar habitatges desocupats i contactar posteriorment amb la propietat

  • L'objectiu és revertir la situació estructural de manca d'habitatges de lloguer, per posar-los a disposició de les persones amb menys recursos econòmics


L’Ajuntament de Palamós ha encarregat a VINCLE l’elaboració d’una campanya de captació d’habitatges buits i sensibilització amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’habitatges de la Borsa de Lloguer Social a través de la mobilització del parc de domicilis desocupats a la població. La difusió d’aquesta iniciativa anirà acompanyada d’un treball de camp que permetrà detectar els habitatges en desús i mediar amb la propietat, informant-la dels avantatges i beneficis fiscals que aporta la inscripció del seu habitatge a la borsa.


Palamós és un municipi amb un context turístic i residencial complex. El seu emplaçament exclusiu, al bell mig de la Costa Brava, provoca que el seu model de lloguer sigui estacionari i sovint associat al turisme de “sol i platja”. Plataformes com la coneguda AirBnB i similars disposen actualment d’una oferta de més d’un miler d’habitatges a la localitat, mentre que les ofertes d’habitatges amb un model més tradicional d’arrendament no superen la desena.


El propòsit d’aquesta campanya de captació d’habitatges buits i sensibilització del lloguer social és doncs, revertir aquesta situació estructural i aconseguir que el parc d’habitatges a disposició de les persones amb menys recursos econòmics pugui gaudir d’una oferta adaptada a les necessitats de la població.


El projecte s’ha donat a conèixer a la ciutadania mitjançant la penjada de cartells informatius, la publicació a les xarxes socials del consistori i també la participació de la coordinadora del programa, la nostra companya Eva Tarrés, a l’emissora municipal.

L’altra part de l’actuació, la del treball de camp, s’ha establert a partir del cens d’habitatges desocupats de l’Estudi de Mobilització dels habitatges Buits a Palamós que es va portar a terme l’any 2020. Aquestes dades però, s’actualitzaran a mesura que es produeixin les diferents visites i contacte amb la propietat d’aquests domicilis.


L’Ajuntament de Palamós ha previst una sèrie de beneficis per a les persones propietàries que decideixin acollir-se a l’iniciativa. L’ingrés d’un habitatge a la borsa de lloguer social els suposarà la tramitació i gestió gratuïta del nou contracte i del seguiment i mediació de la relació contractual, garantia de cobrament, bonificació del 50% de l’IBI o assessorament jurídic i tècnic.


La pandèmia del COVID-19 ha agreujat les condicions d’accés a l’habitatge per a moltes persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L’evolució del mercat de l’habitatge, sotmès progressivament a un règim d’especulació evident, contrasta amb l’increment de la demanda d’habitatge social i de protecció oficial. La captació de domicilis buits per a la borsa de lloguer social, entesa com a part d’una estratègia global, és una mesura amb un objectiu clar: Incidir en el parc privat d’habitatges desocupats i posar-los a disposició de persones que ho necessiten, a un preu raonable i amb unes condicions dignes.

Comments


Ancla 1
bottom of page