top of page

VINCLE imparteix un assessorament de la Diputació de Barcelona sobre el nou model SIS

  • Tècniques de la nostra entitat impartiran un total de deu sessions enfocades en el disseny i desplegament dels nous Serveis d'Intervenció Socioeducativa al municipi de Santa Perpètua de Mogoda


  • La nostra entitat oferirà al consistori vallesà suport tècnic, legislatiu i organitzatiu, amb l'objectiu de facilitar la implementació de serveis adreçats a infància i adolescència en risc i les seves famíliesVINCLE ha iniciat aquest mes de juliol un assessorament a les tècniques del consistori de Santa Perpètua de Mogoda entorn del disseny i desplegament del nou model de Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS). Aquesta acció s'emmarca dins el programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, a través del seu Catàleg de Serveis, per a l'orientació a municipis de la demarcació sobre la implementació d'aquests nous serveis.


L'assessorament de VINCLE consisteix en l'elaboració d'una proposta que tingui en compte els principis del nou model de SIS, centrat en la detecció, la prevenció, la intervenció en situacions de risc i el desenvolupament de nous programes i projectes en l'àmbit de la infància i família. És precisament la família, com a element protector i transformador, el nucli vertebrador mitjançant el qual s'estructura la nova oferta de serveis.


La nostra entitat oferirà al consistori vallesà suport especialitzat en els àmbits tècnic, legislatiu i organitzatiu fins al pròxim mes de juny de 2024, amb un total deu sessions que tenen com a objectiu resoldre qüestions metodològiques i adaptar l'oferta de serveis municipals als canvis introduïts en l’enfocament del nou model de SIS.


A tal efecte, les tècniques de VINCLE realitzaran un treball de revisió dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa vigents a Santa Perpètua de Mogoda, a través de l'anàlisi dels recursos existents al municipi, la valoració de les possibles accions de millora i l'elaboració d'una nova proposta per al consistori, alineada amb les noves línies de treball proposades.


La reforma del model de SIS no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, elaborat a proposta de la Generalitat de Catalunya per La Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA), conjuntament amb la Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, preveu la introducció de cinc tipus de serveis diferenciats: Suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc, atenció diürna (antic centre obert), intervenció amb famílies amb infants i adolescents, acompanyament d'adolescents i intervenció socioeducativa itinerant.L’assessorament i suport tècnic a ens locals per a la implementació del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa és un programa deComments


Ancla 1
bottom of page