top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

8M: Teixir igualtats per aconseguir dretsAmb motiu d’aquest 8M, Dia Internacional de les Dones, des de VINCLE vam voler fomentar la participació de les nostres treballadores, a fi de conèixer la seva opinió sobre la situació dels drets fonamentals de les dones ateses pels serveis i programes on desenvolupen la seva tasca professional.


Fruit d'aquesta consulta, que va tenir una molt bona resposta (es van recollir més de 50 respostes a l'enquesta proposada), les nostres companyes van fer palesa la seva perspectiva sobre aspectes com el dret a l'educació, l'habitatge, la salut, el treball o la protecció social del col·lectiu de dones ateses.


A la pregunta sobre si creuen que existeixen mancances i/o vulneracions de drets fonamentals de les dones participants en els programes i serveis gestionats per l'entitat, un 92,6% de les treballadores de VINCLE van respondre afirmativament. Aquesta dada reflecteix com, malgrat la diversitat de serveis i àrees relacionades en què es desenvolupa l'acció social de la nostra entitat, la problemàtica entorn de la preservació dels drets fonamentals de les dones és un fet freqüent i recurrent.


L'enquesta també se centrava en els diferents àmbits socials on poden existir aquestes mancances i vulneracions. Així doncs, un 35% opinaven que tenien a veure amb l'educació (formació, prevenció, accés a la informació), un 62% les relacionaven amb l'àmbit del treball (discriminacions, accés al mercat laboral), un 55% veien mancances en l'àmbit de l'habitatge (accés a habitatge digne, condicions d’habitabilitat), un 50% les vinculaven a la salut (sexual i reproductiva, psicològica, emocional) i un 37% a qüestions derivades de la protecció social (economia, serveis socials, protecció davant situacions de violència de gènere).


Les dades proporcionades per les nostres companyes, que en molts casos van acompanyar de diferents reflexions personals manifesta, per una banda, la preocupació de les nostres professionals davant les situacions de vulnerabilitat que viuen les dones i per l'altra, la necessitat de sumar esforços per posar remei a una realitat en la qual, pel sol fet de ser dona, aquestes mancances i vulneracions de drets s'agreugen significativament.


Finalment, volem donar les gràcies a totes les nostres companyes per la seva participació en l'enquesta i per aportar-nos la seva valuosa opinió professional, basada en l'observació de centenars de casos i experiències recollits a través de la seva tasca diària.


Visualitza el vídeo que vam publicar amb motiu del 8M
Comentários


Ancla 1
bottom of page