top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

COMPARTIM: Un espai grupal d’apoderament per a dones en risc d’exclusió socialEl projecte COMPARTIM s’unirà aquest pròxim mes d'octubre al conjunt d’accions formatives i d’apoderament que VINCLE, mitjançant la seva àrea d’Interculturalitat i Gènere, ofereix al col·lectiu de dones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat, pobresa i/o exclusió social. El programa es durà a terme a la població de Salt, tindrà una periodicitat setmanal i s’estructurarà en espais grupals, amb una metodologia d’intervenció basada en la conversa i l’expressió artística.


COMPARTIM tindrà una vigència de tres mesos (d’octubre a desembre) i s’organitzarà en tres grups de treball separats, formats per entre vuit i deu dones d’entre 18 i 60 anys de la localitat. S’oferiran un total de deu sessions per grup, que tindran una durada aproximada de dues hores. Les accions programades es duran a terme als centres d’educació primària Silvestre Santaló, El Veïnat i Les Arrels de Salt, amb participants provinents de famílies que formen part de la comunitat educativa, conjuntament amb persones derivades dels serveis locals d’atenció a la dona.


El projecte es recolza en la creació un cercle de confiança per a totes les dones participants. Es tracta, en molts casos, de persones d’origen migrat que presenten contextos amb un alt índex de vulnerabilitat i que, fruit d’aquestes situacions, no disposen d’espais on es fomenti l’escolta i la manifestació lliure de les seves experiències personals. L’objectiu del taller és proporcionar un entorn de proximitat i complicitat, una xarxa de suport, que permeti incidir en camps com la recuperació física i emocional, l’autoestima, l’autoconeixement i la consciència personal.


A banda de l’apoderament personal, la integració comunitària serà el segon pilar de la intervenció. El treball col·lectiu abordarà conceptes com el sentiment de pertinença, d’ajuda mútua, de coneixements de les companyes i de l’entorn més proper. En definitiva, COMPARTIM serà un recurs destinat a proporcionar eines i estratègies d’èxit per augmentar la projecció de les participants en l’àmbit comunitari i també en la seva vida personal.El programa COMPARTIM compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La redacció del projecte ha comptat amb la col·laboració de l’artterapeuta Anna Cornet Augé.


Commenti


Ancla 1
bottom of page