top of page

Implicats en les situacions de refugi, dona i habitatgeLa guerra a Europa segueix afectant la població del nostre entorn, de nou torna a posar en risc a la població mes vulnerable. No és el mateix ser refugiat a Europa que ser refugiat d'Europa.


Des de la nostra entitat, i per acord de la Junta Directiva, VINCLE s’adhereix a la campanya per donar suport a la ILP “regularización ya!” https://regularizacionya.com/ que promou “Esenciales” que inclou tot el ventall de refugi i migració actual. D’altra banda posem a disposició dels organismes governamentals del nostre país els recursos dels nostres serveis, i en concret els llocs a on tenim presència en serveis d’acollida a la immigració per tal de col·laborar en l’acollida de refugiats d’Ucraïna.


A nivell intern comencem una iniciativa per atendre les situacions d’emergència social des d'un grup de treball, amb participació voluntària, que complementi els serveis professionals d’atenció a persones i col·lectius que duem a terme des de VINCLE.

Aquest mes de març hem celebrat el Dia Internacional de la Dona. Des de VINCLE hem fet difusió d’un vídeo de sensibilització i hem incorporat un eslògan en la imatge corporativa. Cal seguir, en el dia a dia, amb la lluita per l’equitat que permeti la igualtat de tracte denunciant el sexisme i la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.


S’han de fer possibles els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (objectius 5 i 10) en relació a la igualtat entre gèneres i l’apoderament de totes les dones i nenes amb la reducció de les desigualtats i la promoció de polítiques i legislacions adequades per aconseguir-ho.

A VINCLE seguim generant serveis per a les persones en relació a les necessitats d’habitatge, en aquest butlletí podreu trobar-hi nous projectes a Osona, al Baix Empordà, Barcelonès i al Baix Llobregat. També accions d’acompanyament i formació a persones immigrades.


-


Francesc X. Rodríguez Burch

President de VINCLE

Komentar


Ancla 1
bottom of page