top of page

Presentem l’estudi de promocions d’habitatge d’alta complexitat de l’IMHAB



L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) va encarregar a VINCLE el passat mes de juny la realització d’una primera prova pilot per a la diagnosi de finques d’alta complexitat del parc d’habitatges que gestiona aquest organisme municipal. El passat 8 de setembre les tècniques encarregades de portar a terme l’estudi van presentar-ne els resultats a la seu de l’IMHAB. Aquest treball ha analitzat dos casos particulars als barris de Sant Andreu i Nou Barris mitjançant una diagnosi exhaustiva que determina diverses propostes d’intervenció a futur.


L’estudi, que s’ha dut a terme durant dos mesos (juliol i agost), s’ha basat en l’anàlisi documental prèvia, la identificació d’indicadors, la comprovació de resultats i el disseny de les intervencions. El treball ha interrelacionat els components que afecten de manera directa aquestes finques des dels vessants quantitatiu i qualitatiu. S’ha tingut en compte aspectes comunitaris com la situació socioeconòmica i tipologies familiars, l’espai físic i equipaments, l’entorn veïnal, l’organització comunitària i les problemàtiques de convivència, establint tres marcs estructurals com són l’habitatge, el barri i el veïnat.


Durant la presentació, les tècniques de VINCLE van presentar els resultats de la intervenció amb propostes d’acció adaptades a les diferents promocions d’habitatges. Entre elles es troba el suport i assessorament continuat a les comunitats, el foment de la cohesió veïnal, la formació pel desenvolupament personal i la mediació i resolució de conflictes.


Les mesures, concebudes a partir de la metodologia de treball en xarxa, involucren serveis socials, equips de prevenció, cossos de seguretat i entitats del territori. La coordinació regular de tots aquests agents permet oferir un acompanyament més ajustat a les necessitats d’aquestes comunitats i dels seus integrants.

Comentarios


Ancla 1
bottom of page