top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE coordina un nou servei de mediació per a joves a Sant Joan Despí  • Donarà continuïtat al programa Mesures alternatives a la sanció econòmica, gestionat per VINCLE durant els anys 2021-22 a Sant Joan Despí


  • El nou servei permetrà la creació d’un recurs de mediació especialitzat en la resolució de conflictes entre persones menors d’edat i joves a la localitat


VINCLE s’encarregarà a partir d'aquest mes de novembre de la gestió del nou Servei de mediació ciutadana amb especial atenció a conflictes amb menors i joves de fins a 25 anys de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Aquest servei donarà continuïtat a la tasca portada a terme per la nostra entitat a la localitat durant els anys 2021-22, a través del programa Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE), ampliant les seves competències amb la introducció d’un recurs adreçat a la mediació i la resolució de conflictes entre joves.


El nou servei estableix dos vessants d’intervenció: Primerament, la implementació d’activitats educatives i reparadores per a persones joves des de la perspectiva social, que substitueixen el pagament d’una sanció econòmica derivada de l’incompliment de l’ordenança de civisme i convivència vigent.


Les accions incloses es prenen de mutu acord amb els joves i les seves famílies i compten amb la participació d’un catàleg d’entitats locals col·laboradores. El seu objectiu és fomentar la vinculació de la persona jove amb la comunitat i amb el teixit associatiu de la localitat, tot afavorint la reflexió i la voluntat de canvi al voltant de les infraccions administratives que es puguin haver produït.


En segon lloc, el servei preveu la creació d’un recurs de mediació especialitzat en la resolució de conflictes entre persones menors d’edat i joves a la localitat, que abordi les problemàtiques sorgides de l’estructura social del municipi, permeti l’entesa entre les parts i desemboqui en la construcció d’acords realistes i consensuats, amb l’assistència i acompanyament de professionals de VINCLE.


El servei, obert a tota la ciutadania i a les associacions i entitats de Sant Joan Despí, comptarà amb l’assessorament de l’entitat en els àmbits dels conflictes de tipus veïnal, familiar, derivats de l’activitat econòmica, a l’espai públic, relacionats amb entitats locals i vinculats a les prestacions substitutòria derivat de l’ordenança de civisme. Per tal de desenvolupar aquesta funció, les tècniques de VINCLE al Servei de Mediació Ciutadana treballaran conjuntament amb altres departaments del consistori en la coordinació, derivació i seguiment dels casos registrats.

Comentários


Ancla 1
bottom of page