top of page

VINCLE ha gestionat 81 rehabilitacions de finques d’alta complexitat a Barcelona durant el 2021


· Un equip multidisciplinari de VINCLE presta aquest servei als barris de Sant Andreu, Ciutat Vella, Sant-Montjuïc i Sant Martí


· El treball de la nostra entitat es basa en un itinerari d’accions destinades a facilitar a la ciutadania les gestions derivades de les obres, des de l’inici del procés fins a la seva finalització


VINCLE ha estat present en un total de 81 projectes de rehabilitació d’edificis en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona durant l’any 2021. 20 d’aquestes obres ja han finalitzat i 61 corresponen a les noves concessions de la Convocatòria actual, que ja han iniciat el seu procés de reforma. La nostra entitat ha prestat servei en totes aquestes obres mitjançant la coordinació dels equips de treball formats per arquitectes, educadores socials, personal jurídic i suport administratiu en quatre districtes de la ciutat: Sant Andreu, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí.


El Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat és coordinat per l’empresa Foment de Ciutat S.A., dins del marc del Pla de Barris de Barcelona i sota la gestió de Consorci de l’Habitatge de Barcelona. És el mateix consorci qui obre una convocatòria anual perquè comunitats en situació de vulnerabilitat puguin acollir-se als ajuts i subvencions per a la rehabilitació dels seus edificis. Paral·lelament, l’empresa coordinadora del programa, Foment de Ciutat, concedeix la gestió externa d’aquests casos, en aquest cas a VINCLE.


El treball que realitza la nostra entitat en la rehabilitació de finques d’alta complexitat es basa en un itinerari d’accions destinades a facilitar a la ciutadania les gestions derivades de les obres, des de l’inici del procés fins a la seva finalització. En primer lloc, s’informa a les diferents comunitats sobre la possibilitat d’acollir-se als ajuts i subvencions emmarcades al programa i es recull i gestiona tota la documentació associada.


Posteriorment l’equip d’arquitectes de VINCLE supervisa, juntament amb l’empresa que s’encarrega de les obres, el correcte desenvolupament dels treballs de reforma. Finalment, l’equip fiscalista s’encarrega de fer les gestions en matèria tributària de totes les rehabilitacions. Aquest servei és gratuït i suposa un gran suport per les persones beneficiàries. Durant l’any 2021 s’han atès i resolt 135 consultes relacionades amb qüestions de tributació.


A la major part d’aquestes finques d’alta complexitat hi resideixen persones amb diferents graus de situació de vulnerabilitat. La possibilitat de fer obres de rehabilitació als seus habitatges, amb subvencions i ajudes econòmiques que poden arribar al 100% de l’import total, les ajuden a millorar significativament les seves condicions habitacionals i a incrementar així la seva qualitat de vida.

Comments


Ancla 1
bottom of page