top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE signa un acord de treball amb ICONG per a la millora de la qualitat i l’eficiència

La nostra entitat rebrà el suport i la supervisió de l’Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) per a la diagnosi, aplicació i certificació dels estàndards de la Norma ONG CalidadVINCLE i l’Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG en endavant) van ratificar el passat 1 de setembre un acord de treball adreçat a la millora de la qualitat i l’eficiència de l’entitat. L’objectiu principal és plantejar una nova gestió i organització dels equips de treball i aportar valor als processos de prestació dels seus serveis.


L’acord es basa en l’estàndard de la Norma ONG Calidad, un protocol creat a partir de les necessitats concretes de les entitats del Tercer Sector. Introdueix principis d’administració moderna i resolutiva adaptats a la realitat actual de l’acció social, però sense perdre de vista la prioritat de les bones pràctiques i del benestar de les persones que formen part dels equips i dels col·lectius atesos.


El pla de desenvolupament d’aquest acord es va iniciar aquest mes de setembre i es preveu que finalitzi el juliol de 2022. ICONG oferirà el seu suport i supervisió a VINCLE a partir de dues fases de treball: Una primera etapa pensada per a detectar les possibles necessitats i establir el punt de partida de l’entitat en l’àmbit de la qualitat i una segona en la qual es realitzarà una auditoria interna i s’avaluarà els resultats de les accions de millora implantades.


Durant el període inicial s’analitzarà el Pla de Qualitat existent i es definiran les mesures per a la redacció d’un nou document. També es procedirà al redisseny del sistema de gestió de l’entitat, treballant els aspectes normatius, el marc estratègic (missió, visió, valors i objectius) així com el rendiment i les possibilitats de perfeccionament de tots els processos de treball.


La segona i darrera etapa consisteix en la realització d’una auditoria interna que servirà per comprovar el grau d’aplicació dels protocols establerts a l’anterior fase i la possible inclusió d’observacions o modificacions. Finalment, un cop aprovat el nou pla, la nostra entitat sol·licitarà la certificació de la Norma ONG Calidad.


A través d’aquest acord de treball, VINCLE referma el seu compromís per la qualitat i l’excel·lència en la seva gestió, amb una clara aposta per la millora continua en benefici de les seves treballadores, usuàries i col·laboradores.

Comentarios


Ancla 1
bottom of page