top of page

VINCLE assessora ens locals de la DIBA en la gestió de serveis d’acolliment d’urgència· L’equip tècnic de VINCLE ha impartit diverses sessions de treball amb els consistoris d’Igualada, Lliçà de Vall i Sant Salvador de Guardiola


· L’assessorament s’ha basat en l’elaboració d'un pla adaptat a cada municipi, tenint en compte els recursos existents, el context poblacional i les seves característiques organitzatives


VINCLE ha finalitzat aquest mes d’agost un programa d’assessorament en el marc del Servei de Suport al Dret de l'Habitatge des de l'Emergència Social de la Diputació de Barcelona, que ha estat gestionat durant els darrers deu mesos per tècniques de l’entitat. L’equip professional encarregat del servei, format per dues juristes i una treballadora social, ha realitzat un acompanyament en els àmbits legal i social als consistoris dels municipis d’Igualada, Lliçà de Vall i Sant Salvador de Guardiola per a la implementació i millora de projectes i serveis d’acolliment d’urgència.


El Servei de Suport al Dret de l’Habitatge des de l’Emergència Social és un recurs que l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals de la demarcació, a través del “Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022”. Mitjançant aquest programa, els diferents municipis adscrits reben un assessorament individualitzat, amb l’objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en la resposta a necessitats bàsiques habitacionals de la ciutadania i aportar coneixement per tal d’elaborar de manera consensuada metodologies que permetin implementar polítiques per afrontar l'exclusió residencial des dels ens locals.


A partir d’una reunió presencial d’inici amb les responsables dels tres consistoris participants amb l’objectiu de conèixer les seves demandes i necessitats, les tècniques de VINCLE han impartit diverses sessions de treball per desenvolupar un pla adaptat a cada municipi, tenint en compte els recursos existents, el context poblacional i les seves característiques organitzatives. La feina de l’equip tècnic de VINCLE s’ha centrat en l’anàlisi d’aquests trets diferencials i en la posterior elaboració de propostes de millora, en camps com la correcta reglamentació dels serveis d’allotjament d’urgència o el pla de treball amb les famílies afectades per situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.


Núria Cabero, una de les tècniques de VINCLE encarregades de dirigir les sessions d’assessorament, valorava la metodologia emprada destacant que “s’ha realitzat un assessorament basat en l’escolta i l’acompanyament. Des de VINCLE hem procurat que la feina conjunta amb els consistoris parteixi d’una sensibilitat social que és molt necessària quan parlem de l’àmbit de l’exclusió residencial. Hem volgut aportar solucions més enllà del que diu el reglament, cercant l’equilibri entre la resolució dels procediments jurídics i la gestió de la càrrega emocional que sovint comporta la coordinació d’aquests serveis”.


La vulnerabilitat residencial és una de les problemàtiques més presents en bona part de municipis del nostre entorn. Per tal de pal·liar els efectes d’aquest fenomen creixent, programes com el Servei de Suport al Dret de l’Habitatge des de l’Emergència Social permeten la col·laboració d’entitats com VINCLE, acreditades en la creació i gestió de programes destinats a la lluita contra l’exclusió residencial, amb els consistoris que requereixen un assessorament expert. Un suport jurídic i social amb l’objectiu final de donar una millor atenció a les persones que es troben en risc de pèrdua d’habitatge.

El Servei de Suport al Dret de l'Habitatge des de l'Emergència Social és un recurs impulsat per la Diputació de Barcelona, amb la participació de VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció SocialComments


Ancla 1
bottom of page