top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE vetlla per la convivència veïnal al barri de La Ribera de Montcada i ReixacAquest mes de novembre VINCLE ha iniciat la gestió del Servei de Mediació Veïnal al barri de la Ribera de Montcada i Reixac. Dues professionals de la mediació de la nostra entitat seran les encarregades de treballar, de forma coordinada amb les responsables del pla Viu la Ribera! de l'Àrea Social de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en els àmbits del suport a les comunitats veïnals, la resolució de conflictes, la detecció de necessitats socials i la millora de la convivència.


La Ribera és un veïnat format per més de 700 habitatges i amb una alta densitat de població que presenta un seguit de dificultats de caràcter social i econòmic que repercuteixen negativament en la convivència. El nou Servei de Mediació Veïnal, emmarcat dins del pla Viu la Ribera! i alhora inclòs en el Programa integral de barris per a la millora de rendes 2022-2024 de l'AMB, neix amb l’objectiu d’intervenir sobre aquestes casuístiques a partir d’una anàlisi i d’una proposta de noves intervencions adreçades a millorar la cohesió social i l'organització de les comunitats veïnals.


Les comunitats veïnals, al centre de la intervenció


El treball amb les comunitats veïnals serà l’element central del servei. Les mediadores de VINCLE realitzaran una diagnosi inicial de la situació de les diferents comunitats del veïnat i fruit d’aquest estudi s’establiran plans de treball en funció de les necessitats detectades. D’aquesta manera, oferiran suport en la detecció de possibles irregularitats o comportaments incívics, la constitució dels òrgans de govern i representants de les escales o la dinamització d’espais de participació.

Fomentar el civisme i connectar La Ribera amb la ciutat


El Servei de Mediació Veïnal també procurarà el foment de les actituds cíviques i la mediació en els possibles conflictes interns al si de les comunitats. Les mediadores de VINCLE dotaran d’espais d’escolta individual o grupal a les residents al barri per tal de resoldre les disputes veïnals, registraran les necessitats socials transmeses per les persones ateses i agilitzaran les gestions per tal de donar resposta a les seves demandes.


Totes aquestes dinàmiques veïnals també s’aplicaran al teixit associatiu i comercial del barri, amb l’objectiu de potenciar la interacció de La Ribera amb els altres barris de Montcada i Reixac i d’afavorir la participació en accions que permetin augmentar la vinculació i l’arrelament al veïnat i a la ciutat.


Mitjançant aquest nou Servei de Mediació Veïnal de Montcada i Reixac, VINCLE vol contribuir activament a la cohesió veïnal d’un barri amb un alt risc de vulnerabilitat com és La Ribera, valent-se de la seva llarga experiència en la gestió d’aquest tipus de recursos municipals en diversos punts de la geografia catalana i d’una metodologia sòlida basada en l’apoderament, el suport i l’acompanyament.

Comentários


Ancla 1
bottom of page