top of page

Amb la mirada a l'horitzóAra es parla de "societats cansades" per l'esgotament de no aconseguir surar en una línia de suficient benestar socioeconòmic, malgrat els esforços personals, familiars, professionals i institucionals. Això podria explicar en bona part la tendència a la polarització i al populisme.


No ajuda la situació d'inestabilitat i paràlisi política, amb un horitzó d'incertesa davant la possibilitat de noves eleccions a Catalunya. El fet de congelar pressupostàriament l'activitat dels diferents sectors econòmics i socials fa que repercuteixi directament sobre les persones més vulnerables, que necessiten més recursos i atenció des dels serveis educatius, sanitaris i socials.


La taxa AROPE mostra que la privació extrema de material bàsic per viure ha passat, en els darrers catorze anys, del 3,1 al 8,9% de la població a Catalunya. Molt per sota de la mitjana europea. (Taxa Arope: la taxa de risc de pobresa, la privació material greu i la baixa intensitat de treball.) Per contra, el PIB ha crescut una mitjana del 2,8% i les xifres d'atur s'han situat per sota del 10%. Creixen les desigualtats. Creix el nombre de persones que, malgrat treballar, tenen dificultats per arribar a final de mes.


Des de les entitats del Tercer Sector Social es percep impotència i frustració perquè la immensa feina que fan no aconsegueix suficient transformació i canvi sociopolític. Sovint el gran volum de persones que s'atenen des de les entitats socials és només per pal·liar situacions d'extrema gravetat i pèrdua de drets.


L'enfocament en la qualitat d'uns serveis cada vegada més complexos

Els projectes i programes que realitzem a VINCLE són d'alta complexitat i ho fem amb molta dedicació i esforç per tal d'oferir un servei de qualitat, que sigui útil i adient a les persones que en participen i acompanyem. A més, els requisits que es van demanant des de l'administració i altres finançadors, són cada vegada més nombrosos i de major exigència, per tal que l'atenció a les persones vulnerables es faci amb les majors garanties possibles.


És per això que la gestió d'aquests serveis requereix una dedicació intensa, per part dels diferents equips de treball de VINCLE, que no permet abstreure's prou en la reflexió i el coneixement de les polítiques socials generals.


I tenir aquesta disponibilitat és important i necessària per debatre i posicionar-se des de VINCLE, participant en allò que es consideri, amb relació a fets i situacions concretes que configuren contextos i problemàtiques de fons a les que no podem deixar de banda perquè afecten les persones vulnerables, a la societat en general i a la visió del món que cal tenir.


És des de les persones sòcies de l'entitat que, amb més distància del dia a dia i amb un ventall de visió més ampli, es pot treballar per una participació més completa de VINCLE en el món social des del Tercer Sector. Complementant així el treball en els serveis gestionats pels equips professionals de l'entitat.Francesc X. Rodríguez Burch

President

Recent Posts

See All

Commenti


Ancla 1
bottom of page