top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Potser no n'hi ha prou...Aquest mes de Maig tindrem les eleccions per al Parlament de Catalunya i en conseqüència per al govern de la Generalitat. Des de la Taula del Tercer Sector Social s'han organitzat diferents trobades amb els líders de les candidatures per tal de conèixer les seves propostes polítiques i treballar perquè els representants polítics assumeixin compromisos concrets vers la situació social i les seves principals mancances.


Des de ECAS, la federació en la qual VINCLE participem, s'ha presentat l'INSOCAT (Indicadors Socials de Catalunya) d'aquest any. Ara fa deu anys que de forma periòdica s'han presentat diferents informes INSOCAT i en aquesta ocasió s'ha volgut fer una mirada retrospectiva de tot aquest temps. La cronificació de la pobresa i el creixement de la precarietat ha estat el tema tractat. La situació és preocupant: una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social, 1,9 milions de persones han de ser ateses per les entitats socials cada any, 700.000 catalans tenen privacions materials severes, dones i menors juntament amb persones migrades són els perfils de les persones més empobrides. La manca d'estabilitat en la disponibilitat d'habitatge és un factor clau amb relació al risc de pobresa.


Potser els programes i activitats que, cada vegada amb major qualitat, desenvolupen les entitats socials no són suficients. I no dic en quantitat, que també. Potser cal afegir un punt d'activisme i reivindicació, un posicionament menys lax, menys "comprensiu" de les dificultats administratives i de gestió. En definitiva, un compromís a fons amb qui atenem i acompanyem més que amb qui dona finançament, des de la seva funció pròpia, per atendre les persones vulnerables.


En l'actual etapa de la nostra associació, hem volgut conformar un bon equip de governança des de les instàncies que han de regir l'entitat. Amb les persones sòcies que la componen, disposem d'una Junta Directiva i d'una Permanent d'aquesta Junta que ha de regir l'orientació de l'activitat que realitza VINCLE. Des de la finalitat fundacional i comptant amb els equips tècnics professionals de què VINCLE s'ha dotat. Es per això que hem volgut diferenciar, dintre de VINCLE, les persones professionals amb treball assalariat que conformen l'equip tècnic, de les persones responsables de l'entitat, voluntàries i amb disposició a donar suport als treballs d'implicació i conscienciació amb les persones socialment excloses.


De sempre, la funció dels associats ha estat donar suport a l'activitat socioeducativa que es du a terme des dels equips tècnics de l'entitat. Però potser haurem de plantejar-nos una acció més política, compromesa i pronunciada per prendre posició més clara i definida en l'actual situació socioeconòmica i de menysteniment a la vida de moltes persones desvalgudes. Amb una mirada i sensibilitat que sobrepassin les necessitats i la promoció dels programes i serveis que fem des de VINCLE i de les persones que en participen. Afegint-nos, com entitat, a moviments socials que mobilitzin les instàncies governamentals i condicionin els interessos dels poders econòmics.Francesc X. Rodríguez Burch  

President de VINCLE

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Ancla 1
bottom of page