top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

“Ser dona i d’origen migrat no hauria de suposar un factor de vulnerabilitat”


La Cristina Valenzuela és la responsable de l’àmbit d’Interculturalitat i Gènere de VINCLE des de l’any 2023. Nascuda a Salt, des de ben jove va encaminar la seva formació acadèmica cap a l’àmbit de l’acció social, enriquint-se posteriorment a través del treball amb diferents col·lectius en risc d’exclusió. Compromesa amb l’equitat, la inclusió i la diversitat, la Cristina es defineix com una persona apassionada per la seva feina, amb inquietuds creatives, sensibilitat i sentit de l’humor. Parlem amb ella per conèixer-la una mica millor i aprofundir en la seva trajectòria professional i en el treball que porta a terme des de la seva àrea.   

 Hola, Cristina. Explica'ns com va ser la teva etapa formativa abans de dedicar-te plenament a l’acció social.

 

En general, no vaig ser una alumna que sobresortís per les meves notes, però si que m’anaven especialment bé la filosofia i la història. Vaig estudiar Educació Social a la Universitat de Girona i anys més tard, vaig cursar el Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica, el qual considero que em va aportar habilitats comunicatives i de gestió de conflictes en general. L’any 2020, quan em vaig adonar que m’apassionaven tots els projectes de caràcter comunitari, vaig estudiar el Màster Oficial en Polítiques Socials i Acció Comunitària.

 

Pel que fa a la meva experiència professional, he tingut la sort de treballar en una gran diversitat d’àmbits, sobretot a l’inici: persones amb diversitat funcional física i intel·lectual, gent gran, adolescents... Això em va permetre enriquir-me d’experiències i anar dirigint la meva carrera a l’àmbit de la interculturalitat, dedicant-me a aquest camp des de fa onze anys.

 

Què et va motivar a dedicar-te definitivament a aquest àmbit professional?

 

Recordo que ja des de ben petita em qüestionava aspectes del funcionament de la societat i que defensava valors relacionats amb la llibertat i el respecte a la diversitat. Constantment defensava els meus ideals encara que les persones que m’envoltessin no pensessin com jo. Tot i que amb el temps, he après a discernir de quan cal fer-ho i quan tan sols estic gastant energia.

 

Va ser el meu germà gran qui em va encoratjar i ajudar a triar la meva carrera professional, acompanyant-me a conèixer totes les possibles sortides professionals de cada carrera.  I a partir d’aquí, puc dir que tinc la sort de dedicar-me a allò que m’apassiona.

 

Avui dia, podem dir que ja portes força temps al Tercer Sector, però recordes quina va ser la teva primera experiència laboral en aquest camp?

 

Va ser mentre estudiava la carrera, en una entitat que promocionava la inclusió social de persones amb trastorns mentals a partir d’activitats de lleure comunitàries. Va sorgir gràcies a les pràctiques, ja que les vaig realitzar en un centre residencial per a persones amb trastorn mental sever. 

 

Les dues experiències van ser molt enriquidores, i em varen proporcionar coneixements i aprenentatges que varen fomentar la meva eliminació dels estigmes relacionats amb la salut mental.


"Sovint es creu que la igualtat s'aconsegueix fomentant que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en totes aquestes esferes, però encara des d'una visió patriarcal de com fer les coses"

Més endavant, et vas incorporar a VINCLE. Això va ser l’any 2018. Com va sorgir aquesta oportunitat?

 

Em vaig incorporar a VINCLE l’any 2018 com a mediadora comunitària a Salt. Ho recordo com si fos ahir, ja que de seguida vaig intuir la proximitat de les persones de l’entitat.

 

L’entrevista me la va fer en Francesc X. Rodríguez, l’actual president. I em va acompanyar en tot el projecte la Montse Puigvert, qui va ser la meva coordinadora, i a qui li dec com va creure en mi sempre, i en especial quan va veure la meva inquietud en voler créixer professionalment.  Llavors vaig treballar tres anys en una altra entitat a Salt coordinant projectes.

 

L’any 2023 vaig presentar de nou la meva candidatura a VINCLE, i em vaig incorporar com a responsable de l’àmbit d’Interculturalitat i Gènere. I, per tant, ho vaig fer amb molta il·lusió de poder continuar creixent en aquesta entitat.

 

I, actualment, ets la responsable de l’àrea d’Interculturalitat i Gènere de l’entitat. Com definiries el treball de VINCLE en aquests àmbits socialment tan sensibles?

 

VINCLE disposa d’un gran bagatge i expertesa en l’àmbit de la interculturalitat, ja que des dels seus inicis, s’han realitzat projectes d’acció social relacionats amb persones de diversos orígens.

 

Actualment, des de l’àmbit d’Interculturalitat i Gènere, es gestionen serveis específics. De fet, tant en aquests com en els de la resta de serveis de VINCLE, la interculturalitat i el gènere són aspectes que es treballen transversalment i que tenim molt presents. De la mateixa manera que contemplem aspectes comunitaris o de mediació en programes que no són específicament d’aquest àmbit, treballem per la interculturalitat i la igualtat de gènere en d’altres programes.

 

Tenim la sort que des de VINCLE tenim diversos àmbits d’expertesa i que, gràcies a això, podem enriquir tots els programes amb aquests coneixements.

 

Quan parlem d’interculturalitat, quins creus que són els principals beneficis que ens pot aportar des del punt de vista social i quines creus que són les principals dificultats que presenta?

 

La interculturalitat és el camí cap a una participació equitativa de totes les persones a la societat i, per tant, l’ideal a perseguir. Aquest concepte implica un diàleg de reconeixement de valors compartits, els quals s’han de basar de manera ferma en el respecte dels drets humans, i on es creï un escenari inclusiu en el qual cadascú pugui ser reconegut.

 

La principal dificultat, actualment, és que sovint s’enfoca com a multiculturalitat, és a dir, la mera coexistència de persones de diferents cultures, i en la qual, continua havent-hi una cultura hegemònica que perpetua l’estructura social, econòmica i política.

 

"A VINCLE treballem amb dones de diversos orígens i cultures, a través de diversos programes. Promovem la inclusió i la convivència des d'una perspectiva intercultural i de gènere, posant la persona al centre i donant valor a la diversitat "

 

A VINCLE tenim un compromís ferm amb la igualtat de gènere. Ara bé, com a societat, quin creus que és el repte més important que encara se’ns presenta des d’aquest àmbit?

 

El problema és que tradicionalment el sistema s'ha desenvolupat des d'una perspectiva masculina. És a dir, qui ha creat i decidit la manera en què vivim i el seu funcionament, han estat històricament els homes. I aquesta manera de fer s’ha basat sobretot en la producció. D'aquí sorgeix el sistema capitalista, en el qual les persones i les necessitats emocionals, relacionals i de cures en general tenen un paper secundari.

 

Sovint es creu que la igualtat s'aconsegueix fomentant que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en totes aquestes esferes, però encara des d'una visió patriarcal de com fer les coses. El repte és desconstruir-nos com a societat i que la perspectiva de les dones tingui un pes primordial en les noves decisions. Això ens permetrà realitzar canvis en el funcionament estructural, canvis que han de permetre viure una vida amb més sentit, on la persona i el respecte per tot el que ens envolta  siguin la prioritat i, per tant, la vida en si mateixa.

 

La interculturalitat i el gènere són factors que sovint conflueixen en les persones ateses per VINCLE. Parlem, entre d’altres col·lectius, de dones que pateixen desigualtats derivades d’aquestes dues circumstàncies. Com és l’acompanyament que VINCLE fa amb totes elles?

 

Les persones que pateixen diversos riscos d'exclusió tenen moltes més dificultats. Per exemple, ser dona i d'origen no hauria de representar un factor de vulnerabilitat. També se li poden sumar altres factors com ser una persona del col·lectiu LGTBIQ+, haver migrat per necessitat econòmica, l’edat, etc... A VINCLE treballem amb dones de diversos orígens i cultures, a través de diversos programes. Promovem la inclusió i la convivència des d'una perspectiva intercultural i de gènere, posant la persona al centre i donant valor a la diversitat.La Cristina al seu lloc de treball habitual, ubicat a l’oficina de VINCLE a l’Hotel d’Entitats La Rutlla de Girona

 

L’acompanyament, sigui grupal o individual, es realitza tenint en compte les necessitats de cada persona, amb l'objectiu de fomentar l'apoderament i proporcionar les eines necessàries per a aconseguir-ho.

 

Tenint en compte la detecció d’aquestes necessitats, creus que internament, des de VINCLE, es poden impulsar noves accions en aquest sentit?

 

Penso que hi ha persones que treballen a l'entitat que són molt competents i amb grans idees que enriqueixen els  projectes. La feina del dia a dia ens absorbeix i és difícil trobar espais per compartir totes les propostes, bones pràctiques, recursos...

 

No obstant això, un dels espais que hem tornat a engegar és el Grup de Treball d'Immigració. L'objectiu és aquest, compartir un espai de coneixement, de creació i d’impuls d’accions, i  que també ens pugui servir per incorporar noves pràctiques i optimitzar-ne d’altres.

 

Tal com ens expliques, VINCLE és un equip humà i professional molt cohesionat i amb molta iniciativa. Quina ha estat la teva percepció d’aquest grup i dinàmica de treball?

 

Cada persona de VINCLE realitza una feina important i hi dedica el millor de si mateixa, i això es nota en l’ambient, en les decisions que es prenen, en la feina del dia a dia, en com es parla de les persones que atenem... Tenir clar per a qui treballem és quelcom que tenim molt present, i es nota en la implicació de cada cosa que fem.

 

Personalment això aporta sentit a la meva feina. Cada tasca que faig, sigui quina sigui, està enfocada a aquest objectiu final.

 

I, quan arriba el moment d’apagar l’ordinador, a què dediques el teu temps?

 

Durant el meu temps lliure faig esport, miro alguna sèrie de ciència-ficció o policíaca i estic amb les persones que estimo. També sóc aficionada a escoltar pòdcasts de crònica negra, d’història i d’altres que toquen continguts socials que conviden a la reflexió.

 

En general, sóc una persona creativa, amb sentit de l’humor i amb molta sensibilitat en percebre el llenguatge no verbal i l’estat d’ànim de les persones que m’envolten. Una persona amb ganes de gaudir de bons moments i enamorada de la vida, i en especial, de la meva filla.

 

Commentaires


Ancla 1
bottom of page